Blog

img
0
Maatschappij feminiseert door vergrijzing en netwerkgeneratie

De maatschappij feminiseert door de toenemende vergrijzing en door de netwerkgeneratie. Mensen gaan meer feminien gedrag vertonen naarmate zij ouder worden en de nieuwe generatie is meer gewend samen te werken en te delen. De invloed van vrouwen op de feminisering van de samenleving is zodoende gering.

Vooral de vergrijzing en de netwerkgeneratie zorgen voor meer vrouwelijke eigenschappen als samenwerken, delen en behulpzaamheid. Het streven naar winstmaximalisatie van het masculiene tijdperk van wedijveren en presteren verandert in een streven naar nutsoptimalisatie. Het overbodige wordt in de feminiene samenleving afgeworpen en men richt zich op duurzaamheid. De feminiene maatschappij draait om netwerken en het verwerven van posities daarin, van vertrouwen en geloofwaardigheid.

Bedrijven en producten zullen niet meer luid en duidelijk in de buitenwereld aanwezig zijn, maar onopgemerkt en stiekem in de binnenwereld, in het associatieve brein. Waardemeting op de lange termijn vervangt de snelle winst en de klant wordt in de watten gelegd. Het nut en imago dat organisaties en producten hebben, wordt belangrijker dan dat wat ze willen uitdragen.

0
No comments so far!