Blog

img
0
De samenleving Feministeert

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1142595/2009/06/05/De-samenleving-feminiseert-rap.dhtml

Lege orderboeken, kelderende export, ontslagen: dat is de trend. Maar er zijn bedrijven die bloeien als nooit tevoren. Deel 6 en slot van een serie: communicatiebureau Bosley richt zich op vrouwen, want zij gaan de dienst uitmaken.

Het communicatiebureau waar Eveline Posma voor werkt, richt zich op de vrouw en de vrouwelijke kanten van de maatschappij. (FOTO JÿRGEN CARIS, TROUW )

(Trouw)

(Trouw)
„Groei zit niet in China of op het internet, maar veel dichter bij huis: bij vrouwen.” Eveline Posma heeft niet veel woorden nodig om uit te leggen waarom het communicatiebureau Bosley momenteel tegen de trend in groeit. De uitspraak is van managementgoeroe Tom Peters en Posma merkt hoe waar die is.

Bosley, dat zij samen met de collega’s Martin Boomkens en Jacqueline Donker anderhalf jaar geleden in het leven riep, richt zich helemaal op de vrouw en de vrouwelijke kanten van de maatschappij. Daarmee heeft het jonge bureau inmiddels diverse grote klanten voor zich weten te winnen, zoals autoverkoper Daihatsu en de consumentenelektronicaketen Euronics. Van beide branches heette het tot voor kort dat zij bij uitstek mannelijke producten aan mannelijke kopers moesten zien te slijten.

„Niet dus”, legt Posma uit. „Als in Nederland een stel een auto koopt, is dat slechts in 19 procent van de gevallen een besluit van de man alleen. Vier van de vijf auto’s worden dus mede door vrouwen of zelfs exclusief door hen gekocht. Bij elektronica is dat nog duidelijker: bij 91 procent van die aankopen heeft de vrouw ’een’ of de doorslaggevende stem.”

Dat je als verkoper veel vaker aan de vrouw moet denken, is voor Nederland misschien nieuw. In de Verenigde Staten is het evenwel een vertrouwd idee. Posma: „Twee jaar geleden werkte Martin als freelancer toen Sony hem vroeg hoe het bedrijf zich meer op de vrouw zou kunnen richten. Hij betrok Jacqueline erbij en samen gingen ze naar de VS. Daar bleek al veel kennis aanwezig. Terug in Nederland vroegen ze mij erbij te komen en hebben we samen Bosley opgericht.”

In de VS, zo kon het weekblad The Economist onlangs melden, doen vrouwen nu al 80 procent van alle aankopen. Bij voedsel is dat, niet verrassend, 90 procent, maar bij elektronica zoals Sony die levert toch ook al 55 procent. Niet verwonderlijk dus dat in de VS veel grote bedrijven zich inmiddels op de vrouw richten, variërend van leveranciers van kantoorapparatuur en PepsiCo tot Citibank en het Nederlandse Philips.

De laatste is geen klant van Bosley, maar „Philips gaat in zijn marketing al heel goed de kant van de vrouw op”, constateert Posma. En het feit dat een grote bank als Citibank dat ook wil, is volgens haar typerend voor deze tijd. „De afgelopen jaren waren banken mannenbolwerken. Het ging erom de grootste te worden en de machtigste, typisch mannelijke kenmerken. Ook waren de financiële producten iets voor de man des huizes. Een halve eeuw geleden kon een vrouw niet eens een bankrekening op haar naam krijgen zonder de handtekening van haar man. Maar door de kredietcrisis ontdekken we plotseling dat het bij banken om vertrouwen gaat, en dat je samen iets moet bereiken. Dat zijn typisch vrouwelijke zaken. En vrouwen eisen ook bij besluiten over de financiën steeds duidelijker een stem.”

Vrouwen zijn volgens haar om twee redenen heel belangrijk in de marketingwereld: enerzijds zijn ze dus de belangrijkste kopers, en anderzijds feminiseert de hele samenleving. „Zie ook de opkomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen: met elkaar de zorgen en verantwoordelijkheden delen is heel vrouwelijk. En nu de vrouwen steeds meer werken, worden de mannen vanzelf steeds vrouwelijker. Op het schoolplein praten ze met andere ouders niet over Ferrari’s, maar over kleurstoffen in snoepgoed.”

De kredietcrisis versnelt die feminisering van de samenleving, voorspelt het Centraal Planbureau. Mannen verliezen nu vaker dan vrouwen hun baan, en dus worden vrouwen belangrijker voor het gezinsinkomen. Als de economie weer aantrekt, zullen het vooral ’vrouwelijke’ beroepen in de zorg en dienstverlening zijn waar de groei van moet komen. Dat was ook na de crisis van de jaren tachtig al het geval. Dit keer zullen ook veel vrouwen in leidinggevende posities komen, zo is te verwachten, want meer dan de helft van de studenten aan Nederlandse universiteiten is momenteel vrouw. Posma: „Zie dus hoeveel kansen er liggen voor adverteerders door zich vaker en beter op vrouwen te richten.”

0
No comments so far!